1. Culture

ziua femeilor / women’s day


635860626729278651-1283473324_bffs 8 Martie vine în fiecare an şi ca oricare zi, la fel. Primăvara abia se dezmeticeşte de cap, florile de dau mari în mirosuri şi culori, iar oamenii… ei bine, asta e o altă poveste.

Când eram mică 8 Martie era ziua în care primeam tot felul de ciocolate pe care le devoram în zilele ce urmau fără nici o remuşcare. Crescând am ajuns să le împart în stânga şi în dreapta, iar acum… abia dacă mă mai bucur de semnificaţia acestei zile. [oare de vină or fi bărbaţii pentru că acum ziua asta le aminteşte că trebuie să fie mai atenţi şi mai galanţi cu noi femeile?]

Dragă femeie, astăzi este ziua în care totul îţi este dedicat. Simte-te liberă să faci alegeri egoiste. Să săruţi chipuri frumoase şi să primeşti cu drag florile care-ţi sunt dăruite. Mâine va fi ca ieri. La fel şi restul anului. Doar până anul viitor…

Ziua Internațională a Femeii 8 Martie este o zi mondială care celebrează realizările sociale, economice, culturale și politice ale femeilor.

La mulţi ani fetelor!

March 8 comes every year and like every day, the same. Spring barely awakes its head, flowers show off in smells and colors, and people … well, that’s another story.

When I was little March 8 was the day that I received all kinds of chocolates which I devoured the days that followed without any remorse. Growing up I came to divide them in left and right, and now … I barely enjoy the significance of this day. [Is the men to blame  because, this day reminds them that they must be more attentive and gallant, with us women?]

Dear woman, today is the day in which everything is dedicated to you. Feel free to make selfish choices. To kiss beautiful faces and receive fondly the flowers that are given to you. Tomorrow will be like yesterday. So is the rest of the year. Just until next year …

International Women’s Day March 8, is a global day celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women.

Happy women’s day, girls!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s