2. Social

înapoi la fantasy Umbra Nopţii de Andrea Cremer / back to fantasy – Nightshade by Andrea Cremer


umbra-noptii-vol-1_1_fullsizeCu mult timp în urmă, fiecare dintre noi a pornit în frumoasa aventură a cuvintelor scrise între tartaje groase, citind până târziu şi continuând a doua zi, poveşti care ne captivau. Fiecare carte era unică, şi o bucuria se mărea în suflet încât doream ca şi ceilalţi să citească şi să înţeleagă experienţa pe care tocmai am simţit-o. Cuvinte noi în vocabular, definiţii şi aspecte noi ale conceptelor despre prietenie, iubire, familie, relaţii şi nu în ultimul rând sacrificiu, toate se conturau tot mai clar, de la o serie la alta, în mintea noastră ca de burete.

Eu am pornit la drumul iubirii de citit cu genul fantasy. Emoţia de a afla despre fiinţe mitologice era de nedescris. Era o nerăbdare de nu îmi puteam stăvili calmul de a citi. Dar tu înţelegi asta, pentru că ai trecut prin ceva asemănător.

Umbra Nopţii de Andrea Cremer, este o carte fantasy, iar pentru cineva care a l-am lăsat în urmă acest gen, pentru a dori să experimenteze şi altceva, este o alegere perfectă pentru o reîntoarcere la gustul cuvintelor care conţin lupi, haită, sânge, moarte şi apartenenţă.

Umbra Nopţii este despre o haită cu acelaşi nume, eroina cărţii fiind alfa haitei. Romanul se ţese într-un stil uşor de citit şi înţeles. Clişeele sunt la tot pasul, la fel şi iubirea înfloritoare.

În linii mari cartea vorbeşte despre apartenenţă şi schimbare. Despre cultură şi tradiţie, în special despre puterea acestora şi nivelul ei de influenţă şi verosimilitate.

Andrea Cremer a scris cartea, parcă, special pentru o perfectă reîntoarcere în lumea fantasy.

O recomand cu drag! Lectură plăcută!

 

7402393A long time ago, each of us started in the  beautiful adventure of words written between thick covers, reading until late and continuing in the next day, stories that captivated us. Each book was unique, and a joy was increased in the soul that I wanted for others to read and understand the experience that I just felt it. New vocabulary words, definitions and perceptions of new issues of friendship, love, family, relationships, and not the least sacrifice, all taking shape more clearly, from one series to another, in our minds as a sponge.

I started the love road of reading with  fantasy genre. The thrill to learn about mythological beings was indescribable. It was a eagerly the I could not stop the tranquility to read. But you understand that, because you have experienced something similar.

Nightshade book by Andrea Cremer, is a fantasy book, and for someone who have left behind this gender, and desire to experience something else, it is a perfect choice for a return to the taste of words containing wolves, pack, blood, death and belonging.

Nightshade is about a pack with the same name, the book’s heroine is alpha of the pack. The novel weaves in a easy style to read and understand. Clichés are everywhere, as well as the booming love.

Broadly speaking the book is about belonging and change. About culture and tradition, especially about their power and her level of influence and plausibility.

Andrea Cremer wrote a book, kind of, special for a return in the world of fantasy.

I highly recommend it! Happy reading!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s