2. Social

1 Martie = primavara / 1 March = spring


book_flowers_books_pink_roses_spring-13eaab4a02ae7c40613e2194e1343d98_h_large

 Iarna s-a retras într-un mod unic anul acesta, deşi am vaga impresie că ne va spune cu adevărat “la revedere” mai târziu, acoperind peste dealuri şi munţi ultimul văl alb sclipitor de nea.
Astazi sărbătorim. Fiecare în stilul său prima zi de primăvară.

Rânduri Făurite vă doreşte un anotimp productiv, senin şi cu fericire în suflet (ţinând în mână o carte, bineînţeles!).

Winter has been retired in a unique way this year, although I have a vague impression that she will truly say “Goodbye” later, covering over hills and mountains a white sparkling veil of last snow.

Today we celebrate. Each in its own way the first day of spring.

Rânduri Făurite wishes you a productive season, cloudless and happy soul (while holding a book, of course!).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s