2. Social

Este important să scriem / It’s important to write


Am auzit cu toţii cât este de important şi terapeutic să scriem gânduri şi câţi nu au ales să facă asta din… prea multe motive să le enumăr acum.

Dacă ţi se pare aberantă idea titlului, atunci ar trebui să te întrebi de ce citeşti?, la modul general. Ceea ce alegi tu să citeşti, fie aici, fie pe alt blog / site sau carte, află că este în mare parte acelaşi lucru. Tu citeşti în căutarea unei amintiri, emoţii sau informaţii.

Oamenii care scriu sunt cei care au mereu ceva de afirmat, analizat, procesat, comentat şi nu în ultimul rând ceva de adăugat la… orice.

Cei care scriu despre ei învaţă despre sine, se analizează şi doresc să se cerceteze. Este ceva cu adevărat terapeutic în a avea curajul să scrii despre propria viaţă, chiar dacă alegi să o faci public sau nu. Modelarea de care vei avea parte va fi una psihologică şi de personalitate.

Atunci când vei scrie vor veni momente în care va trebui să cercetezi. Cercetarea în privinţa scrierii are avantajele ei. Vei afla informaţii şi va depinde în totalitate de tine dacă vei dori să le împărtăşeşti cu ceilalţi, şi dacă o vei face, sub ce formă vei alege?!

Un bun exemplu este Elizabeth Gilbert, deşi a scris şi publicat numeroase cărţi nu a fost atât de cunoscută mondial decât după ce a publicat primul memoriu ”Mănâncă, roagă-te, iubește”, ecranizat în anul 2010 sub acelaşi nume.

Vă las mai jos conferinţa de la TED care, personal inspiră în scrierea creativă!

 

We’ve all heard how important and therapeutic is to write thoughts and many people have chosen not to do this from … too many reasons to list them now.

If you find the title idea absurd, then you should ask yourself why you read ?, in general. What you choose to read either here or on another blog / website or book, is in most part the same. You read in search of memories, emotions or information.

People who write are the ones who always have something to say, analyze, process, comment and not at least something to add to … whatever.

Those who write about them learn about themselves, analyze themselves and want to investigate further. It is something really therapeutic to have the courage to write about your own life, even if you choose to make it public or not. The shaping you’ll get it will be a psychological and personality.

When you write will come times when you have to investigate. Research about the writing has its advantages. You will learn and will depend entirely on you if you want to share with others, but if you do what form you’ll choose ?!

A good example is Elizabeth Gilbert, although writing and publishing many books, she was not so worldwide known until after her first memoir “Eat, pray, love” was published, filmed in 2010, under the same name.

I leave below a TED conference which, personal inspires into creative writing!

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s